Et år med og i bevægelse

Sportsligt

Der er i dag en stigende interesse for fitness og styrketræning, samt et øget fokus på sundhed blandt unge. Dette vil vi gerne understøtte med en sund og vidensbaseret tilgang til fysisk træning og kost. Du vil derfor blive udfordret på både din fysiske form og tekniske formåen, men også med perspektiver på et langt liv med et sundt forhold til både kost og træning.  Igennem undervisningen for du mulighed for at tilegne dig forudsætninger for at tage ansvar for dig selv og indgå i et forpligtende træningsfælleskab fællesskab. I løbet af året vil du og dine klassekammerater være med til at planlægge, gennemføre og evaluere events, med fokus på træning for andre elever på skolen.

 

Fagligt

På X-fitlinjen er der, ud over det træningsmæssige, stort fokus på at højne det faglige niveau. I skoleskemaet vil de almindelige boglige fag som dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk indgå. Ud over disse fag vil linjen have biomekanik, træningsfysiologi og anatomi på skemaet, som alle læner sig op ad de naturfaglige fag. En forståelse inden for disse områder medvirker til at udvikle dine træningsmæssige kompetencer, mens der samtidig er blik for det boglige. Du vil kunne anvende træning, boglige fag og et naturvidenskabeligt indblik som et solidt fundament for begyndelsen på din videre ungdomsuddannelse.