Studiemiljø

I samarbejde med elever og forældre forfølger vi året igennem elevernes mål med det 10. skoleår.

I hverdagen bestræber vi os på at skabe et trygt, rart og frugtbart studiemiljø i vores eget 10. klassecenter, kaldet X-House.

Der er seks 10. klasser på X-House:

  • Adventure
  • Fodbold - (to klasser)
  • Studielinje (tre klasser)

Hverdagen i X-House bygger på et fællesskab klasserne imellem.
Det opbygges gennem bl.a. fælles aktiviteter hen over året, linjefag på tværs af klasserne, frikvarterer og årgangsfester arrangeret af eleverne selv.
Eleverne i Studieklasserne vælger udlandstur til Athen eller Østrig på tværs af de tre klasser.

Vi bygger på tillid og inviterer til samarbejde og en hverdag præget af åbenhed og tolerance mellem elever og lærere.

Flere gange i løbet af skoleåret ”krydrer” vi undervisningen med relevante besøg i teater, biograf, museer eller lignende.

Vi kan også være tilskuere til en eller flere af fodboldklassernes kampe.

Disse arrangementer er en væsentlig del af vores fælles kultur i X-House, og vi forventer selvsagt, at alle deltager i en positiv ånd. Også selvom enkelte af dem kan koste nogle få kroner og evt. falder uden for det normale skemas tidsramme.