Almindelige skolefag
Mange af vores elever søger en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Derfor tilrettelægges undervisningen med henblik på, at eleverne afslutter skoleåret med 10. klasses afgangsprøver i følgende fag:

  • Dansk,
  • Engelsk
  • Matematik
  • Evt. tysk eller fransk

Alle har dansk, engelsk og matematik.

Hjemmearbejdet på Studielinjen består først og fremmest af selvstændige, skriftlige afleveringer i fagene: Dansk, matematik, engelsk og evt. tysk/fransk.

Men eleverne må også derudover forvente en vis lektiemængde til de enkelte fag, fx i form af læsning, forberedelse af fremlægninger, søgning på nettet m.m.

Linjefag
Hverdagen består af mere end de "almindelige skolefag".

Alle elever på Studielinjen vælger ét 3-timers-linjefag OG ét 2 * 2 timers-linjefag.
Linjefagene kører over hele skoleåret - på tværs af X-House.

Se en oversigt over linjefagene her.

(Ændringer kan forekomme)