Studiemiljø

I samarbejde med elever og forældre forfølger vi året igennem elevernes mål med det 10. skoleår.

I hverdagen bestræber vi os på at skabe et trygt, rart og frugtbart studiemiljø i vores eget 10. klassecenter, kaldet ”X-House”.

Der er seks 10. klasser på X-House:

  • Adventure
  • Fodbold - (to klasser)
  • Studielinje (tre klasser)

 

Hverdagen i X-House bygger på et fællesskab klasserne imellem. Det opbygges gennem fælles aktiviteter hen over året, årgangsfester arrangeret af eleverne selv samt en åbenhed i hverdagen, hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs af de enkelte klasser.

Vi bygger på tillid og inviterer til samarbejde og en hverdag præget af åbenhed og tolerance mellem lærerne og eleverne selv.

Flere gange i løbet af skoleåret ”krydrer” vi undervisningen med relevante besøg i teater, biograf, museer eller lignende.

Vi er også tilskuere til nogle af fodboldklassens kampe og til musikklassens musical.

Disse arrangementer er en væsentlig del af vores fælles kultur i X-House, og vi forventer selvsagt, at du og alle andre deltager i en positiv ånd. Også selvom enkelte af dem kan koste nogle få kroner og evt. falder uden for det normale skemas tidsramme.

Billedet til venstre/ovenfor er fra en temadag i Springhallen.