Fagligt niveau

Mange af vores elever søger en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Derfor tilrettelægges undervisningen med henblik på, at eleverne afslutter skoleåret med 10. klasses afgangsprøve i følgende fag:

 

  • Dansk,
  • Engelsk
  • Matematik
  • Tysk eller fransk og
  • Fysik/kemi

 

Alle har dansk, engelsk og matematik.
Alle skal vælge tysk eller fransk og fysik/kemi eller ét af de tre fag. Et tilvalg er bindende for hele skoleåret.

Undervisningen i tysk foregår på tværs af X-House på niveaudelte hold. Niveauerne sættes på grundlag af 9. klasses standpunktskarakterer og en test lige efter skolestart.

Hjemmearbejdet på Studielinjen består først og fremmest af selvstændige, skriftlige afleveringer i fagene: Dansk, matematik, engelsk og tysk.

Men eleverne må også derudover forvente en vis lektiemængde til de enkelte fag, fx i form af læsning, forberedelse af fremlægninger, biblioteksbesøg, søgning på nettet m.m.

Ved skoleårets start udleverer vi en årskalender med aktiviteter og datoer for afleveringer, så du kan planlægge din tid.

Faglighed