Fagligt niveau

Mange af vores elever søger en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Derfor tilrettelægges undervisningen med henblik på, at eleverne afslutter skoleåret med 10. klasses afgangsprøve i følgende fag:

 

  • Dansk,
  • Engelsk
  • Matematik
  • Tysk eller fransk og
  • Fysik/kemi

 

Alle har dansk, engelsk og matematik.
Alle skal vælge tysk eller fransk og fysik/kemi eller ét af de tre fag. Et tilvalg er bindende for hele skoleåret.

Undervisningen i tysk foregår på tværs af X-House på niveaudelte hold. Niveauerne sættes på grundlag af 9. klasses standpunktskarakterer og en test lige efter skolestart.

Hjemmearbejdet på Studielinjen består først og fremmest af selvstændige, skriftlige afleveringer i fagene: Dansk, matematik, engelsk og tysk.

Men eleverne må også derudover forvente en vis lektiemængde til de enkelte fag, fx i form af læsning, forberedelse af fremlægninger, biblioteksbesøg, søgning på nettet m.m.

Ved skoleårets start udleverer vi en årskalender med aktiviteter og datoer for afleveringer, så du kan planlægge din tid.