Skolens ledelse

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift. Det betyder i praksis, at bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og formulerer de overordnede formål og målsætninger for Laursens Realskole.

Skolens daglige ledelse træffer alle konkrete beslutninger og har ansvaret for personaleledelsen og kontakten til forældrene.

På bestyrelsesmøderne fastlægger vi bl.a. skolens værdier og strategi, drøfter undervisningens kvalitet og elevernes udbytte, prioriterer ressourcerne og følger op på økonomien, drøfter vedligeholdelse af de fysiske rammer, markedsføring mm.

Bestyrelsen har også ansvar for at ansætte skolens leder og personale. Vi holder ca. 9 møder om året og et dagseminar sammen med skolens daglige ledelse.