Rart at gå i skole

Den væsentligste forudsætning for at lave skole på Laursens Realskole er at have et miljø på skolen og i klasserne, hvor eleverne er trygge ved at komme. 

Ingen bør blive drillet ud over det venskabelige. 
Man skal kunne sige, hvad man har lyst til, og man skal kunne komme i det tøj, man selv har det godt i.

De unge mennesker skal også kunne have tillid til, at de bliver mødt med en naturlig respekt for dem, som de mennesker, de hver især er. Ligesom de skal kunne have tillid til, at de vil blive hjulpet med de vanskeligheder, de har. Store som små, og faglige som sociale. 

De skal opleve, at de voksne, der er omkring dem, giver dem den omsorg, de har brug for, samtidig med at de også får de udfordringer, de har brug for.

3R1A6323.JPG