Informationsmøde

Er du i tvivl om, hvad der skal ske efter 9. klasse?

Kom og hør om vores 10. klassestilbud.

Vi vil gerne invitere dig og dine forældre til et informationsmøde om 10. klassestilbuddet i X-House.

Mødet handler om skolegangen i 10. klasse, hvor vi vil snakke med jer om ”huset” X-House, hovedfagene, linjefagene, ungdomsliv, rejser og traditioner.

Der er lærere og elever fra X-House, der vil fortælle og vise videoer fra skolelivet i 10. klasse.

Mødet bliver afholdt på Laursens Realskole, Hjelmensgade 12 kl. 17.

Vi glæder os til at se dig 🙂