Klasseforældreråd

Klasseforældreråd

Det er meget vigtigt, at der er et engageret samarbejde mellem skole og hjem. Dette samarbejde starter allerede i børnehaveklassen og fortsætter hele skoleforløbet, bl.a. gennem klasseforældrerådet. Et klasseforældreråd kan bestå af 3-5 forældre, der vælges for et år ad gangen.

Rådets opgaver kan f.eks. være: - at planlægge forskellige aktiviteter omkring klassen sammen med lærerne, forældrene og eleverne - at få klassen til at fungere godt - at sørge for, at forældrene lærer hinanden at kende
indbyrdes. Det giver større tryghed og åbenhed, hvis der senere opstår problemer, der skal drøftes.