Forældresamarbejde

Skole-/Hjemkontakten er vigtig for samarbejdet om børnene.

Kun hvis I derhjemme ved, hvad der sker på skolen, og hvis vi på skolen ved, hvad der sker hjemme hos børnene, kan vi hjælpes ad med at give dem den bedste skolegang.