Elevråd

Elevråd

Elevrådet på Laursens Realskole består af eleverne fra 4.-9. klasse.

Der holdes møde ca. en gang om måneden, hvor eleverne drøfter de ting, der foregår på skolen - og hvor de kommer med forslag.

Det er elevrådet, der arrangerer årets skolefest.