• Ældste barn betaler fuld pris
  • Andet barn betaler halv pris
  • Tredje og efterfølgende børn betaler kvart pris