Specialundervisning

Specialundervisning kan gives til elever med indlæringsvanskeligheder på alle klassetrin. 
Både hjemmet og skolen kan rejse spørgsmålet om behov for specialundervisning, som dog først kan gives efter, at der er foretaget en skolepsykologisk undersøgelse.

Skolen foretager ikke indstilling til skolepsykolog, før hjemmets tilladelse hertil er indhentet.
Undervisningen foregår som regel i mindre hold, 2 - 6 timer om ugen, inden for den almindelige skoletid.
Behov for specialundervisning kan være mange ting. På en række områder tager vi højde for børnenes forskellige modenhed og individuelle behov:

Højest 18 børn i klasserne i indskolingen og maksimalt 22 fra 6. klasse til 9. klasse.

Varierer og sammensætter gruppedannelse på mange måder.

Få lærere om de mindste klasser.

Arbejde i små hold på fagværksted i indskolingen.

SFO’en er integreret i undervisningen i indskolingen.

Vores holdning er, at børnene så vidt muligt ikke skal tages ud af den almindelige klasseundervisning i de første skoleår. Det kan dog være hensigtsmæssigt med en intensiv specialundervisning i en kortere periode. I løbet af indskolingsårene tages tests i dansk og matematik, der skal afdække børnenes modenhed og faglige niveau.