IT på Laursens Realskole

Undervisningen på Laursens Realskole er i høj grad bygget op omkring mulighederne ved de elektroniske hjælpemidler.

Alle lokaler er udstyret med Smartboards, og lærerne er øvede i at udnytte de ressourcer, Smartboardet giver.

Skolen har et computerlokale, der altid har opdaterede computere.

Vi forventer, at alle elever fra 6. klasse har egne computere med til alle timer.

Eleverne har adgang til Microsofts kontorpakke med bl.a. Word, Excel og PowerPoint pga. skolens aftale med Microsoft.

Der er mulighed for at opbevare sin computer i låsbare skabe. Dette kræver, at eleven selv medbringer en hængelås.