IT på Laursens Realskole

Undervisningen på Laursens Realskole er i høj grad bygget op omkring mulighederne ved de elektroniske hjælpemidler.

Alle lokaler er udstyret med Smartboards, og lærerne er øvede i at udnytte de ressourcer, Smartboardet giver.

Skolen har et computerlokale, der altid har opdaterede computere.

Vi forventer, at alle elever fra 6. klasse har egne computere med til alle timer.

Eleverne har adgang til Microsofts kontorpakke med bl.a. Word, Excel og PowerPoint pga. skolens aftale med Microsoft.

Derfor er det nødvendigt, at elevens computer er fra enten Apple eller Microsoft (Mac eller Windows).
Ellers kan man ikke bruge ovennævnte kontorpakke.

Der er mulighed for at opbevare sin computer i låsbare skabe. Dette kræver, at eleven selv medbringer en hængelås.