Ledige pladser

Status pr. 27. august 2021 vedr. indeværende skoleår

Vi har en pigeplads i 1. klasse

Vi har få ledige pladser i 2. klasse

Der er få ledige pladser på 10. klasses studielinjen

 

Tryghed og tillid er nogle af de vigtigste begreber for os, og begge er forudsætninger for, at børnene kan lære noget. 

Vi har en skole, der vægter både de faglige og de kreative kompetencer højt. 

Musik og drama er en vigtig ingrediens i skolegangen på Laursens Realskole.

Vi glæder os til at høre fra dig.