Ledige pladser

Status pr. 7. maj 2021 vedr. indeværende skoleår

Vi har én pigeplads i 0. klasse
Vi har få pladser i 1. klasse

 

Vedr. næste skoleår - 2021-2022

Vi har stadig få ledige pladser til 6. klasse

Der er få ledige pladser til 10. klasses studielinjen

 

Tryghed og tillid er nogle af de vigtigste begreber for os, og begge er forudsætninger for, at børnene kan lære noget. 

Vi har en skole, der vægter både de faglige og de kreative kompetencer højt. 

Musik og drama er en vigtig ingrediens i skolegangen på Laursens Realskole.

Vi glæder os til at høre fra dig.