Ledige pladser

Status pr. 20. oktober 2020 vedr. indeværende skoleår

Vi har én pigeplads i 0. klasse
Vi har få pladser i 1. klasse

 

Vedr. næste skoleår - 2021-2022

Her er der pladser for piger i 0. klasse.

Desuden opretter vi en ny 6., en ny 8. og seks nye 10. klasser

 

 

Tryghed og tillid er nogle af de vigtigste begreber for os, og begge er forudsætninger for, at børnene kan lære noget. 

Vi har en skole, der vægter både de faglige og de kreative kompetencer højt. 

Musik og drama er en vigtig ingrediens i skolegangen på Laursens Realskole.

Vi glæder os til at høre fra dig.