Ledige pladser

Status pr. 4. november 2021 vedr. indeværende skoleår

Vi har en pigeplads i 1. klasse

Vi har få ledige pladser i 2. klasse

 

Skoleåret 2022/2023

Vi har stadig ledige pladser til kommende 0. klasse

 

Tryghed og tillid er nogle af de vigtigste begreber for os, og begge er forudsætninger for, at børnene kan lære noget. 

Vi har en skole, der vægter både de faglige og de kreative kompetencer højt. 

Musik og drama er en vigtig ingrediens i skolegangen på Laursens Realskole.

Vi glæder os til at høre fra dig.