Ved adresseændring

Husk at meddele skolens kontor eventuelle senere adresseændringer.

Vi vil også gerne have ændringer af telefonnumre og mailadresser, da vi kontakter jer, når det bliver aktuelt med en eventuel optagelse.