Målsætninger

Sportsligt
  • Vores målsætning er kvalificeret træning i adventuredisciplinerne, der skal være med til at danne og udvikle grundlaget for elevernes kendskab og fordybelse i disse. At eleverne får indsigt i, hvordan man planlægger sin træning målrettet mod fx et adventureløb.
  • At eleverne opnår teknisk og sikkerhedsmæssig indsigt i de enkelte discipliner.
  • At eleverne tilegner sig bevidsthed om idrættens betydning for sociale relationer samt kropslig og mental sundhed.
  • En kvalificeret og målrettet undervisning i de boglige fag, der skal danne rammen om den enkelte elevs faglige progression.Fagligt
  • Kvalificeret undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og adventure.
  • At alle elever går til prøve i folkeskolens 10. klassesprøver i alle fag.
  • At du arbejder seriøst med det faglige, ud fra det niveau du er på. Målet er progression på det faglige område.